Zásady pro ochranu soukromí

Využitím tohoto webu nebo přístupem na tento web potvrzujete a souhlasíte s dále uvedenými zásadami pro ochranu soukromí. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, tak tento web nepoužívejte. Společnost může tyto zásady kdykoliv revidovat aktualizací obsahu. Pokračující používání webu z vaší strany po provedení takové změny značí váš souhlas s těmito změněnými podmínkami. Kontrolujte prosím tyto podmínky pravidelně, zda u nich nedošlo ke změně.

Tyto zásady vám mají pomoci pochopit, jakým způsobem společnost Newell Brands Inc., její dceřiné společnosti a pobočky (dále jen „Newell Brands“ nebo „my“) shromažďují, používají a ochraňují informace, které na naše webové stránky poskytujete.

Osobní údaje

Při procházení webovými stránkami Newell Brands tak můžete obvykle činit anonymně, aniž byste uváděli jakékoliv osobní informace. Jsou však případy, kdy vás můžeme o osobní údaje požádat. Budeme např. příležitostně provádět online průzkumy, abychom lépe pochopili potřeby našich návštěvníků a zjistili jejich profily. Dále můžeme osobní informace vyžadovat, když se budete registrovat za účelem získání dalších informací o našich produktech a službách, přihlašovat se k odběru newsletterů nebo při zasílání dotazů. Pokud se rozhodnete, že nám požadované informace nesdělíte, můžete se i tak dostat na většinu stránek Newell Brands, ale nemusí vám být k dispozici určité možnosti, nabídky či služby.

Jestliže změníte názor nebo pokud si přejete osobní informace aktualizovat nebo smazat (např. PSČ), budeme se snažit vámi poskytnuté údaje opravit, aktualizovat či odstranit. Provedete to tak, že se obrátíte na níže uvedené příslušné kontakty.

Odesílání emailů ze strany Newell Brands

Poskytnete-li nám osobní informace a rozhodnete se, že se zařadíte do některého seznamu pro příjem emailů od společnosti, tak vás na tento seznam zařadíme a následně budete od společnosti a od dalších dceřiných společností Newell Brands dostávat emaily s aktualizacemi jednotlivých produktů, speciální nabídky, důležité skutečnosti a informace o nových produktech. Jestliže si nepřejete emailové aktualizace dostávat, obraťte se na níže uvedené příslušné kontakty.

Používání osobních údajů

Osobní informace poskytované ze strany uživatelů starších 13 let mohou být použity pouze k marketingovým a propagačním účelům společnosti Newell Brands a jejích dceřiných společností a poboček. Newell Brands vaše osobní informace zadané na těchto stránkách bez vašeho souhlasu nezapůjčuje, neprodává ani jinak nešíří třetím stranám, pokud tak nevyžaduje zákon nebo když je vám tak sděleno při zadávání informací.Dáte-li nám souhlas se sdílením vašich informací s jinými společnostmi, můžeme tyto informace poskytnout společnostem nabízející produkty a služby, které by vás mohly zajímat. Tyto společnosti vás pak mohou přímo kontaktovat s nabídkou produktu či se vzorkem, osobní nabídkou a informacemi nebo vás požádat o zpětnou vazbu k produktům a programům, o nichž se tyto firmy domnívají, že by vás mohly zajímat. Maximálně se snažíme o zajištění důvěrnosti vašich informací. Newell Brands neponese žádnou odpovědnost za zpřístupnění informací získaných z důvodu chyby při přenosu nebo neoprávněného jednání třetí strany. Společnost Newell Brands si také vyhrazuje právo tyto zásady nebo jiné zásady či praxi kdykoliv změnit nebo aktualizovat, přičemž o tom bude uživatele svých stránek včas informovat. Případné změny či aktualizace vstoupí v platnost ihned po zveřejnění na stránkách Newell Brands.

O svých uživatelích můžeme s inzerenty, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami sdílet statistické či shromážděné neosobní informace. Tyto údaje jsou používány k přizpůsobení obsahu a reklamy na webových stránek Newell Brands a tím k lepším zážitkům uživatelů z našeho webu.

Cookies a sledování IP adresy

Tyto stránky mohou ke své správě používat cookies. Pokud si z některého důvodu nepřejete cookies využívat, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby je nepřijímal - to však může zablokovat některé prvky stránek Newell Brands.

Tyto webové stránky také mohou detekovat vaši IP adresu či název domény a použít je k monitoringu interního trafficu a pro kapacitní účely nebo k jiné správě našeho webu. Nejsou přitom získávány žádné osobní informace. Sledován může být pouze charakter či vzorec používání stránek ze strany našich uživatelů. Na základě souhrnných nebo statistických přehledů trafficu stránek pak můžeme následně nabízet kvalitnější služby a obsah.

Zvláštní případy

Newell Brands si vyhrazuje právo zpřístupnit ve zvláštních případech informace o uživatelích – máme-li důvod domnívat se, že zveřejnění takových informací je nezbytné k identifikování, zprostředkování či podání žaloby proti někomu, kdo může poškozovat nebo zasahovat (ať záměrně nebo nezáměrně) do našich práv nebo našeho majetku nebo do práv jiných uživatelů stránek Newell Brands či někoho jiného, kdo by mohl být takovými kroky poškozen. Osobní informace můžeme také bez oznámení zpřístupnit jako odpověď na předvolání nebo když se v dobré víře domníváme, že je tak vyžadováno ze zákona nebo jako reakce na nouzovou situaci.

Zásady vztahující se na děti

Newell Brands doporučuje rodičům a pečovatelům, aby sledovali a podíleli se na online aktivitách svých dětí. Pokud si neprohlížíte web určený přímo dětem, tak by na stránky neměly poskytovat žádné informace děti mladší 13 let a těmto uživatelům, tj. osobám mladším 13 let, není povoleno registrovat se k přijímání newsletterů, ke vstupu do klubů nebo k určitým aktivitám. Uživatelům mladším 18 let také není povoleno provádět nákupy nebo se podílet na obsahu, nejsou-li přímo určeny dětem. Ve vhodných případech vás Newell Brands může požádat o uvedení vašeho věku, aby byl zajištěn soulad s těmito zásadami.

Newell Brands záměrně neshromažďuje informace od hostů mladších 13 let ani jejich osobní identifikační informace z žádného důvodu neposkytuje třetím stranám. Uživatelům, o nichž víme, že jim ještě nebylo 13 let, nepovolujeme přijímání přímých marketingových sdělení ze strany Newell Brands nebo třetích stran.

Odkazované stránky

Berte prosím na vědomí skutečnost, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Na odkazované stránky nebo na odkazy na odkazovaných stránkách nemá Newell Brands žádný vliv a za jejich obsah nebo zásady pro ochranu soukromí neneseme žádnou odpovědnost.

Kontaktní informace:

Dotazy k těmto zásadám pro ochranu soukromí lze posílat na:

IRWIN Tools
Newell Brands Europe Sarl
Chemin de Blandonnet, 10
CH – 1214 VERNIER
Switzerland

irwin@irwin.eu

Pokud si přejete, aby byla vaše emailová adresa z naší databáze odstraněna, tak nám svoji žádost zašlete na adresu irwin@irwin.eu

 

item9 item7 item6 item5 Vise-Grip